Miếng bọt biển rửa xe hút chân không

25,000

  • Model: BBNT1
  • Thương hiệu: Tahico
  • Dùng để quét dung dịch lên bề mặt cần xe cần làm đẹp
  • Làm sạch một cách nhanh chóng
  • Miếng bọt biển phồng to hơn khi tháo bao bì